Viimeisin päivitys 23.3.2017

Miten tunnelia louhitaan

Tunnelilouhinnassa samat työvaiheet toistuvat tietyssä järjestyksessä. Yhden alla kuvatun työkierroksen kesto riippuu kallion laadusta ja kestää noin kuudesta tunnista muutamiin päiviin.

Esi-injektointi
Ensin kallio vahvistetaan porausta varten injektoimalla.

Poraus ja panostus
Sitten jumbo poraa kallioon riittävästi reikiä - niiden pituus vaihtelee. Tämä niin sanotun katkon pituus on 0,5 - 6 m.

Räjäytys ja tuuletus
Reikiin asetetut pienet määrät räjäytysainetta räjähtävät tarkkaan suunnitellussa järjestyksessä. Räjäytysten kesto on 6-20 sekuntia riippuen siitä, montako perää kerralla räjäytetään. Räjäytysten jälkeen tunneli tuuletetaan.

Kuormaus ja kuljetus
Irronnut louhe kuljetetaan pois tunnelista.

Rusnaus
Erikoisajoneuvo irrottaa seinämistä irtoavat lohkareet (rusnaa), jotta tunneliin on jälleen turvallista mennä tekemään esi-injektointia seuraavaa porausta varten.