Viimeisin päivitys 23.3.2017

Turvallisin metrotyömaa -kilpailu

Valmistuttuaan länsimetrosta tulee yksi maailman turvallisimmista metroista. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota jo rakentamisen aikana ja Länsimetro haastaakin urakoitsijat rakentamaan turvallisesti. Työmaaturvallisuuden ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi olemme julistaneet metrotyömaille Turvallisin metrotyömaa -kilpailun, jolla kannustetaan urakoitsijoita turvalliseen rakentamiseen.

Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki Länsimetro-hankkeen urakat, jotka ovat käynnissä koko kilpailuajan.

Tavoitteena on nolla tapaturmaa
Urakoitsijoiden toimintaa arvioidaan työmaavalvonnan ja työmaaturvallisuuden valvonnan yhteydessä. Kilpailukriteerit noudattavat Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuudelle asetettuja tavoitteita.

Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuuskilpailussa urakoita arvioidaan onnettomuustaajuuden ja MVR- sekä TR-mittauksen perusteella. Urakkakohtaiset mittaustulokset painavat kilpailukauden arvostelussa 80 prosenttia ja tapaturmataajuus 20 prosenttia.

Kilpailukauden painotus on 1MVR-mittauksissa. Urakoitsija tekee viikoittain MVR-mittauskierroksen, jossa havainnoidaan työmaan sen hetkinen tilanne ja turvallisuustaso. Viikkotarkastukset tuovat esille työmaan mahdolliset turvallisuuspuutteet, mutta samalla antaa tunnustusta kunnossa olevista asioista.

Puolivuosittaisen kilpailun voittajatyömaa saa haltuunsa Länsimetro-hankkeen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun kiertopalkinnon, kultaisen metrokiskon.1MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseksi. MVR-mittarilla havainnoidaan kunnossa olevat ja parannusta vaativat turvallisuusasiat. Turvallisuusmittari kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja myönteisen palautteen avulla motivoi kehittämään työtapoja.

Turvallisin metrotyömaa
-voittajat 

X kilpailukausi
1.1.-30.6.2015
SRV Rakennus Oy 

IX kilpailukausi
1.7.-31.12.2014 
Lemminkäinen Infra Oy 

VIII kilpailukausi
1.1.-30.6.2014 
Skanska Infra Oy 

VII kilpailukausi
1.7.-31.12.2013
Strabag Oy 

VI kilpailukausi
1.1.-30.6.2013 
Skanska Infra Oy 

V kilpailukausi
1.7.-31.12.2012
Lemminkäinen Infra Oy 

IV kilpailukausi
1.1.-30.6.2012
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy 

III kilpailukausi
1.7.-31.12.2011
TYL METRO 

II kilpailukausi
1.1.-30.6.2011
YIT Rakennus Oy 

I kilpailukausi
1.9.-31.12.2010
TYL METRO