Senast uppdaterad 23.3.2017

Nyheter

[RSS]
 • Länsimetro Oy:s styrelse, beslutssammanfattning den 16 mars 2017

  21.3.2017
  Situationsbilden för idrifttagningen av första skedet presenterades för Länsimetro Oy:s styrelse vid ett möte 16.3. Projektet framskrider enligt det beräknade tidsschemat. Projektets uppdaterade slutkostnadsprognos presenterades för styrelsen. Situationen i mars är den, att medlen enligt den i slutet av 2016 uppdaterade slutkostnadsprognosen kommer att räcka för att slutföra projektet.
 • Schaktningarna vid Dyningsvägen pågår till slutet av 2017

  14.3.2017
  Schaktningarna i Esboviken pågår till slutet av 2017 Tunnlar för Västmetrons andra skede schaktas i Esboviken. Bantunnlarna mot väst färdigställs i augusti 2017 och depåns anslutningar samt Dyningsvägens schakt före utgången av 2017. Inom kort, i början av april 2017, inleds arbetet med ingången ovan jord vid Esboviksgatan och även detta kommer att pågå till slutet av året.
 • I Mossberget lastas schaktmassor med nytt tidsschema

  10.3.2017
  På västmetrons byggplats vid Mossbergets depå utförs tippning, lastning och gallring av tunnelschaktmassor med nytt tidsschema 6.3–30.6.2017. Tidsschemat har nu ytterligare preciserats. Under arbetsskedet tillämpas ett bullertillstånd och enligt det kan tippning av schaktmassa som körs ut från tunneln göras nordost om tunnelmynningen för Mossbergets metrodepå vardagar (mån.–fre.) kl.
 • Helsingfors räddningsverk övar vid Björkholmens station och vid schaktet vid Enåsen 27.2–2.3

  27.2.2017
  Helsingfors brandverk övar brandsläckning och undsättning av personer 27.2, 28.2 och 1.3 på Björkholmens station och 2.3 även vid schaktet vid Enåsen. Övningarna hålls under alla de nämnda dagarna kl. 11–14. Räddningsövningarna är en del av idrifttagningen av västmetron. Målet med övningarna är att öva räddning genom att utnyttja västmetrons säkerhetssystem.
 • Brytningsarbetet vid Mossbergsportens schakt påbörjas

  24.2.2017
  Brytningsarbetet i schaktet vid Mossbergets metrodepå, dvs. det egentliga arbetet med Mossbergsportens schakt, inleds vecka 7. Schaktets arbetsområde finns mellan Stensviksvägen och Västerleden i närheten av ABC-servicestationen. Schaktningen sker nerifrån tunneln.
 • << Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava > Loppuun >>