Senast uppdaterad 23.3.2017

14.3.2017

Schaktningarna vid Dyningsvägen pågår till slutet av 2017

Schaktningarna i Esboviken pågår till slutet av 2017

Tunnlar för Västmetrons andra skede schaktas i Esboviken. Bantunnlarna mot väst färdigställs i augusti 2017 och depåns anslutningar samt Dyningsvägens schakt före utgången av 2017.

Inom kort, i början av april 2017, inleds arbetet med ingången ovan jord vid Esboviksgatan och även detta kommer att pågå till slutet av året. Schaktningarna av övre ändan av Dyningsvägens schakt och kragkonstruktionerna färdigställs i april–maj 2017.

Utöver Esbovikens metrobygge pågår i området även Citycon Oyj:s bygge av ett affärscentrum samt Esbo stads vägbyggnadsarbeten. Information om dessa lämnas av respektive part.

Schaktningarna i Stensvik långt framskridna

Den sista stationen i Västmetrons andra skede är den i Stensvik, där schaktningarna redan är långt framskridna. Tunneln i Stensvik färdigställs i den östra ändan, dvs. i Dyningsvägens influensområde, inom cirka två månader och därefter borras bultar ännu i cirka en månad. Borrningarna utförs på vardagar kl. 7–18 och sprängningarna vid schaktningen på vardagar före kl. 22.00. 

Vid Stensviks station och i västra ändan pågår schaktningen fram till juli–augusti.

De största schaktningsarbetena vid Mossberget är över i juni

I Mossberget byggs depån för Västmetrons andra skede, som blir nattuppställningsplats och serviceutrymme för tågen. Cirka hälften av schaktningarna för anslutningsspåret är nu färdiga och målet är att få merparten av massorna schaktade före utgången av juni 2017. I Mossberget utförs sprängningar på vardagar på morgnarna i regel kl. 7–9 och på kvällarna kl. 19–22.  Även under övriga tider förekommer sporadiska sprängningar.

Schaktningarna av Mossbergsportens schakt intill S-Market i Stensvik är färdiga och nu vidtar på samma plats bergförstärkningsarbetet och därefter byggarbetet. I området har man placerat ut fasta vibrationsmätpunkter i stor omfattning och dessa utökas vid behov vart efter schaktningarna framskrider. 

Ytterligare information:

Mossbergets byggplats journummer: 050 343 7233

Esbovikens byggplats journummer: 040 637 5377

Stensviks byggplats journummer: 050 342 2461

Länsimetros responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

  Gå tillbaka