Senast uppdaterad 23.3.2017

Projektet fortskrider i två etapper

Huvudstadsregionens metrotrafik utvidgas västerut i två etapper. Den första etappen resulterar i åtta nya stationer och den andra etappen ytterligare fem stationer. Metron kommer att löpa hela sträckan på 21 kilometer under jorden i två parallella tunnlar.

Västmetron innebär tretton nya stationer. Stationerna på den 14 kilometer långa sträckan mellan Gräsviken och Mattby är Björkholmen och Drumsö i Helsingfors samt Kägeludden, Otnäs, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby i Esbo. Under den andra etappen kommer en bansträcka på sju kilometer att byggas med fem nya stationer; Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. En underjordisk metrodepå kommer att byggas i Mossberget.

Förutom stationerna kommer man även att bygga totalt 23 schakt för tryckutjämning, luftcirkulation och rökextraktion. Schakten fungerar även som nödutgångar. Byggnationen av Västmetrons fas 1 kommer att bli färdig i början av 2016.

Trafiken kommer i gång under hösten 2016. Metron från Mattby till Stensvik blir färdig tidigast år 2020.

Västmetron i siffror

 • 14 + 7 kilometer
 • 2 parallella tunnlar
 • 8 + 5 nya stationer
 • 12 + 6 arbetstunnlar
 • 15 + 8 utgångsschakt
 • 170 000 resenärer varje dag
 • 3 050 anslutningsparkeringsplatser
 • 4 100 cykelparkeringsplatser
 • Beräknad slutkostnad för sträckan Gräsviken-Mattby 1 186 miljoner euro
 • Beräknad kostnad för sträckan Mattby-Stensvik 801 miljoner euro (med kostnadsnivån av 11/2013)
 • Projektets planering sysselsätter flera hundra personer och byggande flera tusen personer, indirekt flera tusen underleverantörer.