Viimeisin päivitys 23.3.2017

Metro työllistää tuhansia

Metron rakentamisella on merkittävä työllistävä vaikutus.  Koko hankkeen aikana länsimetro on työllistänyt satoja suunnittelijoita.  Arvion mukaan hankkeeseen sitoutuu noin 4 500 henkilötyövuotta.

Kaupungit ovat sopineet keskinäisestä kustannusjaosta rajalta poikki -periaatteen mukaisesti eli kumpikin maksaa omalla alueellaan syntyvät rakennuskustannukset. Kaupunkien osuudet jakautuvat niin, että Espoon osuus on noin 85 prosenttia ja Helsingin 15 prosenttia. 

Ruoholahti-Matinkylä 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 186 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksissa on huomioitu hankevarausta 32 miljoonaa euroa. Valtion avustus on 249 miljoonaa euroa.

Hankkeen rakentamisen indeksikorjattu budjetti hankesuunnitelman (2008) mukaiselle laajuudelle on 849 miljoonaa euroa (hankesuunnitelma 714 miljoonaa euroa + indeksikorotus 135 miljoonaa euroa). Kustannusennustetta ovat nostaneet mm. yksikkömäärien kasvu ja rakentamisen ennakoitua pidempi aika.  Hankkeen rakennusurakat ovat toteutettu nk. yksikköhintaisina urakoina vuosina 2013 - 2016. Mm. viranomaismääräyksien vuoksi rakentamisen laajuudessa tapahtuneet muutokset näkyvät rakennusurakoiden yksikkömäärien kasvuna. 

Keskeisimmät syyt kustannusten nousulle hankesuunnitelmaan nähden ovat olleet ennakoitua vaikeammat louhintaurakat, rakennusmääräysten vaatimusten muutokset ja tilantarpeiden kasvu, mukaan lukien tekniset tilat, savunpoisto ja esteettömyyden toteuttaminen asemien molemmilla sisäänkäynneillä.

Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Kokonaiskustannusennuste 1 186 milj. euroa
Rakennusurakat 384 milj.
Louhintaurakat 298 milj.
LVI-urakat, sähköurakat, tietojärjestelmät, tasonvaihtolaitteet, ratatekniset urakat 246 milj.
Vuosaaren huoltoraide 2 milj.
Liityntäpysäköinti 26 milj.
Matinkylän bussiterminaali, liityntäpysäköinti 20 milj.
Työnaikainen suunnittelu 42 milj.
Suunnittelu: arkkitehtisuunnittelu, geotekniikka, ratatekniikka, kalliotekniikka, rakennetekniikka, talotekniikka 55 milj. 
Pohjatutkimukset 6 milj.
Rakennuttaminen: projektinjohtopalvelut, mittauspalvelut, työmaavuokrat, työmaapalvelut jne. 63 milj.
Kiinteistöhuolto ja varaosat 9 milj.
Kustannusvaraus (ennen käyttöönottoa) 3 milj.
Hankevaraus 32 milj.


Matinkylä-Kivenlahti

Matinkylä-Kivenlahti osuuden kustannusarvio on 801 miljoonaa euroa marraskuun 2013 hintatasolla. Valtion osuus Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kustannuksista on enintään 240 miljoonaa euroa ja tulee maksettavaksi aikaisintaan vuodesta 2017 lähtien.