Viimeisin päivitys 23.3.2017

Kysymyksiä ja vastauksia

Milloin länsimetro avataan liikenteelle?
Järjestelmien testaukset ja toimintakokeet ovat käynnissä. Viimeinen vaihe on yhteiskoekäyttö. Yhteiskoekäytössä varmistetaan metron turvallisuus ja kaikkien eri järjestelmien toimiminen yhdessä. Aseman lisäksi yhteiskoekäytössä testataan viereisten asemien ja ratalinjan toimintaa kokonaisuutena. Järjestelmien toiminta tarkistetaan useissa erilaisissa kuvitteellisissa poikkeustilanteissa. Erityisesti varmistetaan järjestelmien palautuvuus poikkeustilanteesta takaisin normaalitoimintaan. Testaus kestää useita päiviä. Yhteiskoekäyttöön osallistuvat eri järjestelmien toimittajat, urakoitsijat sekä tarvittaessa myös pelastusviranomaiset. Tilannetta valvotaan paikan päällä sekä Herttoniemen metrovalvomossa, joka valvoo metron toimintaa ja liikennettä. Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. HKL tarkistaa, että metroliikenteen ratatekniset turvalaitejärjestelmät opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa. Yhteiskoekäyttöjen perusteella voidaan arvioida, milloin edellytykset metroliikenteelle saavutetaan.  HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja milloin siirrytään liityntäbussijärjestelmään. Katso myös: Tekniset edellytykset liikenteen aloittamiselle Matinkylään kesäkuussa 2017

Haluaisin tietää, millä bussilla pääsee Mankkaalta Tapiolan metroasemalle?
Helsingin seudun liikenne suunnittelee ja vastaa liityntäliikenteestä ja sen suunnittelusta. Bussireiteistä saa tietoa HSL:n nettisivuilta osoitteesta www.hsl.fi/lansimetro

Miksi länsimetron asemille tulee eripituiset laiturit kuin Helsingin metroon? Mahtuvatko kaikki matkustajat junaan?
Länsimetron asemille tulee 90 metriä pitkät asemalaiturit. Helsingissä vanhan metron laiturien pituus on 135 metriä.  Metron uusi ajonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön joulukuussa 2012. Uusi asetinlaite mahdollistaa ajamisen 2,5 minuutin vuorovälillä. Aikaisemmin vuorovälin minimi oli 4 minuuttia. HKL siirtyi elokuussa 2,5 minuutin vuoroväliin. 

Länsimetron liikenteen alkaessa siirrytään koko metrossa 90 metrin mittaisiin kahden vaunuparin juniin. Ruuhkaliikenteessä vuorovälinä on 2,5 minuuttia, jolloin tunnin aikana on käytössä 96 vaunua nykyisen 90 vaunun sijaan. Samalla liikenteen palvelutaso paranee junien kulkiessa tiheämmällä vuorovälillä. 2,5 minuutin vuoroväli on jo käytössä Helsingissä. 

Käyttäjämäärien kasvaessa tarvitaan lisäkapasiteettia. Vuoroväliä tihentämällä saavutetaan kulloinkin riittävä kapasiteetti ja parannetaan palvelua, kun odotusajat lyhenevät.

Miten Espoon bussiliikenne hoituu jatkossa? Poistuvatko kaikki nykyiset linjat?
Metroliikenteen alkaessa ne bussilinjat, jotka nykyään ajavat Länsiväylää pitkin Kamppiin, päättyvät pääsääntöisesti Matinkylän tai Tapiolan metroasemille. Lisäksi Espoon sisäiset linjat muuttuvat etenkin Etelä-Espoossa ja Kauniaisissa. Rantaradan pohjoispuolella linjasto säilyy pääsääntöisesti nykyisellään. 

Milloin metron Matinkylästä Kivenlahteen rakennustyöt alkavat?
Työt ovat jo käynnissä koko linjalla. Linjalla tehdään louhintatöitä. 

Milloin metro Kivenlahteen on valmis?
Alustavan arvion mukaan Matinkylä - Kivenlahti osuus on valmis aikaisintaan 2020.

Mikä on Matinkylä-Kivenlahti -osuuden budjetti?
Matinkylä - Kivenlahti osuuden kustannusarvio on vuoden 2013 lokakuun hintatasossa 801 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy Sammalvuoren metrovarikon rakennuskustannukset noin 95 miljoonaa euroa.

Kuinka kauan kestää metromatka Kivenlahdesta Helsinkiin?
Arvioituja matka-aikoja:

  • Kivenlahti - Matinkylä: noin 10 min
  • Kivenlahti - Tapiola: noin 15 min
  • Kivenlahti - Rautatientori: noin 29 min
  • Kivenlahti - Hakaniemi: noin 31 min
  • Kivenlahti - Itäkeskus: noin 43 min

Katso lisää matka-aikoja matka-aikataulukosta.

Minkä pituiset laiturit metroasemille tulee?
Asemalaiturit ovat 90 metriä. Asemalle mahtuu neljä vaunua pitkä juna, jonka kapasiteetti on 576 matkustajaa.

Tuleeko Espooseen varikko, josta voitte syöttää junat aamuisin linjalle, ja vaihtaa rikkoutuvat pois tarvittaessa?
Kyllä. Varikko tulee Sammalvuoreen, Espoonlahden ja Kivenlahden asemien väliin.

Tuleeko liikenteenohjauskeskus?
Päävalvomo on yhteinen olemassa olevan metron kanssa. Päävalvomo sijaitsee Herttoniemessä, Helsingissä.

Miten pohjaveden ja Hannusjärven vedenkorkeutta seurataan?
Alueelle on rakennettu 14 pohjavedenpinnan seurantaputkea, joista 8 on kalliopohjaveden ja 6 maapohjaveden pinnan seurantaputkia. Pohjavedenpinnan ja Hannusjärven vedenpinnan korkeutta seurataan jatkuvasti. Metrotunnelit tullaan tiivistämään systemaattisesti korkeimman vaatimustason mukaiseen tiiviysluokkaan.

Millaisia ympäristöhaittoja kallion sisäisestä varikosta aiheutuu Sammalvuoressa? Eikö olisi parasta sijoittaa varikko linjaston päähän tai etsiä uusia sijoituspaikkoja, mahdollisesti maan päältä?
Metron operoinnissa Sammalvuori on paikkana hyvä ja liikenteellisesti toimiva, vaikka ei sijaitsekaan aivan linjaston päässä. Metron tuominen maan pinnalle varikkoa varten on kustannuksiltaan kallista, eikä asutuksen keskellä ole sopivaa paikkaa pinnassa olevalle varikolle Etelä-Espoossa.

Sammalvuoressa varikko sijaitsee noin 32 metrin syvyydellä kalliossa, eikä ympäristöön aiheudu liikennöinnistä tärinää tai melua. Varikon maanpäälle tehtäviä rakenteita ovat työtunnelin suuaukon, henkilökunnan sisäänkäynnin ja teknisten kuilujen rakennukset. Sammalvuori säilyy ehyenä kokonaisuutena ja maanpinnalle rakennettavat rakenteet liittyvät muuhun kaupunkirakenteeseen.

Soukan alueella on pulaa parkkipaikoista. Maksaako kaupunki, jos rakennetaan pysäköintiluola metron rakentamisen yhteydessä? Ovatko paikat myös asukkaiden käytössä vai vain liityntäliikenteelle?

Metron rakentamiseen tarvittava työtunneli suunnitellaan Soukan asemalla siten, että sitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää mahdollisen kallioon rakennettavan pysäköintilaitoksen sisäänkäyntinä. Pysäköintiluolan liityntäpysäköintipaikkojen lisäksi kallioluolaa voidaan laajentaa muulle pysäköinnille ja /tai liityntäpysäköinnissä hyödynnetään vuorottelua. Uusien paikkojen kustannukset maksaa käyttäjä, eli kaupunki tai metrohanke eivät suoraan maksa pysäköintiluolan rakentamista.